شرکت دژدیس

شرکت دژدیس

شرکت دژديس سپاهان در سال 1378 توسط گروهي از مهندسان مجرب تاسيس و با تلاش مستمر در طول ساليان متمادي در اجراي پروژه هاي عمراني فراواني از قبيل سازه هاي بتني صنعتي، ابنيه، آموزشي، اداري، بيمارستان، تاسيسات زير بنائي راه سازي محوطه و انبوه سازي مسکن حضوري فعال داشته است.ما افتخار خدمت به ايران عزيز را سرلوحه عملکرد خود دانسته و در اين راستا با توجه به نياز کشور و نبود سيستم هاي مدرن ساخت و ساز و اتلاف زمان و مصالح در ساخت ساختمان هاي سنتي نسبت به استفاده از فن آوري هاي نوين در احداث بنا پاي در راه نهاده ايم.

پروژه های دژدیس
درباره ما

شرکت دژدیس در سال 1378 توسط گروهی از مهندسان مجرب تاسیس و با تلاش مستمر در طول سالیان متمادی در اجرای پروژه های عمرانی فراوانی از قبیل سازه های بتنی صنعتی، ابنیه، آموزشی، اداری، بیمارستان، تاسیسات زیر بنائی راه سازی محوطه و انبوه سازی مسکن حضوری فعال داشته است.ما افتخار خدمت به ایران عزیز را سرلوحه عملکرد خود دانسته و در این راستا با توجه به نیاز کشور و نبود سیستم های مدرن ساخت و ساز و اتلاف زمان و مصالح در ساخت ساختمان های سنتی نسبت به استفاده از فن آوری های نوین در احداث بنا پای در راه نهاده ایم.

ادامه...